TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Tên ngành: Quản trị Kinh doanh – Mã ngành: D52340101

Đại học Đông Đô tuyển sinh toàn quốc 2016 ngành Quản trị kinh doanh hệ chính quy hình thức xét tuyển, Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị du lịch và Thương mại xuất nhập khẩu.